PAN Nederland heeft de ANBI status.

Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Donateurs mogen hun giften dan onder onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Verder hoeft PAN Nederland over de ontvangen schenkingen geen belasting te betalen. Zo kunnen we het gedoneerde geld volledig gebruiken voor onze ambities.